Szállítási, garanciális információk

Szállítási költség +36309037901

0 – 50 kg-ig

A megrendelt termékeket 2 – 6  munkanapon belül szállítjuk ki.
Termékeinket a Pannon  XP futárszolgálat szállítja ki a következő díjszabás szerint.
0,1 kg -tól 3,0 kg -ig 2.330,- Ft
3,1 kg -tól 5,0 kg -ig 2.550,- Ft
5,1 kg -tól 10,0 kg -ig 2.670,- Ft
10,1 kg -tól 15,0 kg -ig 2.810,- Ft
15,1 kg -tól 20,0 kg -ig 2970,- Ft
20,1 kg -tól 25,0 kg -ig 3.040,- Ft
25,1 kg -tól 31,0 kg -ig 3.999,- Ft
31,1 kg -tól 35,0 kg -ig 6.040,- Ft
35,1 kg -tól 40,0 kg -ig 6.170,- Ft
40,1 kg -tól 45,0 kg -ig 6.310,- Ft
45,1 kg -tól 50,0 kg -ig 6.470,- Ft

50 kg felett

Érték alapján történik a kiszállítás 5 -10 munkanap között.
A szállítást a Kova Trans végzi a következő díjszabás alapján:
0,- Ft -tól 50.000,- Ft-ig   8.200,- Ft
50.001,- Ft -tól 80.000,- Ft-ig   9.500,- Ft
80.001,- Ft -tól 120.000,- Ft-ig 12.000,- Ft
120.001,- Ft -tól 200.000,- Ft-ig 18.000,- Ft
200.001,- Ft -tól 250.000,- Ft-ig 23.000,- Ft
250.001,- Ft -tól 300.000,- Ft-ig 27.000,- Ft
300.001,- Ft -tól 400.000,- Ft-ig 32.500- Ft
400.001,- Ft -tól 500.000,- Ft-ig 37.000,- Ft
500.001,- Ft -tól 750.000,- Ft-ig 49.000,- Ft
750.001,- Ft -tól 1.000.000,- Ft-ig 62.000,- Ft
A megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:
  • Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg az Eladó telephelyén,
  • Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg házhozszállításkor a futárnál,
  • Postai csekken (a posta lehetővé teszi a közvetlen bankszámlára utalást; az Eladó bankszámlaszáma:
  • Előzetes banki átutalással (az Eladó bankszámlaszáma: 10101092-71924600-01004000)
A postai csekken való befizetés és az előzetes banki átutalás esetében az Eladó a megrendelés teljesítését csak akkor kezdi meg, ha a vételárnak  megfelelő összeget jóváírták az Eladó bankszámláján. Kizárólag ez a két fizetési mód választható abban az esetben, ha a Vevő egyedi utasításai szerint, külön kívánság alapján előállított termékre irányult a megrendelés.
Amennyiben a megrendelt termékek össztömege nagyobb mint 50 kg, úgy egyéni szállítási díj kerül megállapításra, mely meghaladhatja a fent látható szállítási díj összegét. Amennyiben a megrendelt termékek bármelyike 200 cm-nél nagyobb kiterjedésű, úgy egyéni szállítási díj kerül megállapításra, mely meghaladhatja a fent látható szállítási díj összegét. A fenti díjmódosulásokról munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.

Az áru átvétele

A Vevőnek lehetősége van személyes átvételre az Eladó telephelyén illetve lehetősége van a megrendeléskor megadott címtől eltérő címre kérni a szállítást.
Az átvétel helyszínét a megrendeléssel egyidejűleg kell meghatároznia.
Személyes átvétel az Eladó telephelyén
A megrendelt áru személyesen történő átvételére az Eladó által visszaigazolt időponttól valamint a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának felmutatása mellett van lehetőség. Ebben az esetben természetesen nem terheli szállítási költség a Vevőt.
A megrendelt árut az Eladó a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott szállítási határidőt követően még 2 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára.
Eladó a Vevő részére az árut csak akkor köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.
Személyes átvételkor a Vevő köteles elvégezni a minőségi és mennyiségi ellenőrzést és az esetlegesen felmerülő kifogásairól az Eladót haladéktalanul szóban értesíteni.
Házhozszállítás
A házhozszállítás pontos idejéről és a szállítási költségről az Eladó a Vevőt írásban, e-mail útján tájékoztatja.
A szállítási költség nem tartalmazza az áru pakolását, vagy emeletre történő felvitelét.
Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek az Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.
A házhozszállítás költségeiről a Vevő a rendelési folyamatban, a megrendelés előtt a „szállítási költség” kalkulátor használatával tájékozódhat, valamint azt a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza.
Sikeres kézbesítés érdekében a Vevő által meghagyott telefonszámon,illetve e-mailen keresztül az Eladó időben egyeztet a Vevővel a szállítás időpontjáról. A fuvarozó cég a sikertelen kiszállítást követően még egy alkalommal megkísérli kiszállítani a megrendelést.
Ha ennek ellenére a kiszállítás sikertelen a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában az árut tételesen ellenőrizni, hiánytalan, sérülésmentes teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra és sérülésekre vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni.
Sérült, vagy hiányos áru leszállítása esetén  a Vevő köteles a szállító cég alkalmazottjával jegyzőkönyvet felvetetni és a felmerülő kifogásokról az Eladót haladéktalanul írásban tájékoztatni. A mindenkori vevő kijelenti , hogy a szállítási feltételeket megértette, elfogadta és megrendelés esetén magára kötelező érvényűnek tekinti.

5.  Elállási jog

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás elindítása előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét írásban e-mail útján  vagy telefonon is jelezheti az Eladó felé. Amennyiben az Eladó még nem intézkedett a kiszállításról úgy a Vevőt ebben az esetben semmilyen költség nem terheli. Az áru átvétele után a Vevő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az Eladó a Vevő részére a vételárat az elállást követő 30 napon belül köteles visszatéríteni. Az Eladó abban az esetben, ha a Vevő a terméket nem az átvételkori állapotában szolgáltatja vissza, és az Eladó ugyanolyan feltételek mellett nem tudja továbbértékesíteni, úgy a Vevő felé kártérítési igénnyel élhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt. Az Eladó nem köteles olyan termék visszavételére, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A Vevőt ebben az esetben nem illeti meg az elállási jog. A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A törvény teljes terjedelmében az alábbi linken keresztül elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli!  A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vevő által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!

6. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a   fakupac2012@gmail.com e-mail címen terjesztheti elő.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor  A fakupac kft az általa gyártott termékekért 6 hónap termékgaranciát vállal, a más külsős partner által végzett munkáért nem áll módjában feleősséget vállalni, azt a munkát végző vállalkozónál kell ,bejelenteni.   pl  kerítés építés, színezés, lécek lazurozása

7. Panaszügyintézés

Az 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza – a Vevő szóban, vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó  telefonszámán keresztül, illetve személyesen is az Eladó telephelyén a 6527 Nagybaracska Kossuth 10. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. Írásbeli panaszközlésére a Vevőszolgálat info@fa-terem.hu  címe használható. A vevő panaszára legkésőbb 30 napon belül köteles az Eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.

8. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során közölt minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok törlését az info@fa-terem.hu  címen.

9. Felelősség

A www.keriteslecek.hu menüpontján keresztül való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a www.keriteslecek.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató/Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az Eladó nem vonható felelősségre vis major esetén sem. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, melyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Egyedül a Vevő felelős a www.keriteslecek.hu weboldalához való kapcsolódásért és a Webáruházból történő vásárlásért.

10. Egyéb

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő regisztrációját és megrendelését. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvita békés úton nem érhető el, úgy a jelen szerződési feltételekből származó bármilyen vitás kérdés elintézésére a területileg illetékes